Skupina elektrických spotřebičů

spotřebiče držené v ruce a nářadí

přenosné spotřebiče

revize

revize

A

před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání

B

třídy I

1 za 3 měsíce

1 za 6 měsíců

třídy II a III

1 za 6 měsíců

C

třídy I

1 za 6 měsíců

1 za 2 roky

třídy II a III

1 za rok

D

třídy I

1 za rok

1 za 2 roky

třídy II a III

1 za rok

E

třídy I

1 za rok

1 za 2 roky

třídy II a III

1 za rok


Rozdělení elektrických spotřebičů podle druhu užívání:

skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
skupina B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách atp.)
skupina C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby,hotely atp.)
skupina E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

Rozdělení elektrických spotřebičů a nářadí podle třídy ochrany:
třída ochrany I - se základní izolací a neživými částmi spojenými s PE
třída ochrany II - s ochranou živých i neživých částí izolací
třída ochrany III - napájené bezpečným napětím