DŮVODY PROČ PROVÁDĚT ELEKTROREVIZE - PRO DOMÁCNOSTI

ZE ZÁKONA SE MUSÍ PROVÁDĚT:

- výchozí revize je povinná jen v případě nového připojení k odběru. U zařízení (spotřebičů) v domácnosti nejsou zákonem dané, z důvodů bezpečnosti je však doporučuji

- pravidelné revize u bytových prostor nejsou zákonem dané, nicméně v případě škodní události revizi pojišťovny vyžadují (doporučuji revizi 1x za 5let)

kontrolu (např. jističů, proudových chráničů, zásuvek vč. dotažení šroubků apod.) 1x za 1rok

 

Z POZICE POJIŠŤOVNY:

- revize je nutná v případě uplatnění plnění ze škodní události

 

Z POZICE VLASTNÍHO ZÁJMU:

- odhalení skryté závady (prevence před případnými úrazy a škodami na majetku)

 

CO HROZÍ V PŘÍPADĚ NEPLATNÉ REVIZE?

- u bytových prostor zejména hrozí, že pojišťovny nemusí vyplatit plnění, nebo výrazně zkrátí plnění (pojistník je povinen předcházet příp. škodním událostem, např. revidováním)